FAE Foundation

Edukacja globalna

Prowadzimy działania, których celem jest przede wszystkim edukacja dla pokoju oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Są to kreatywne i edukacyjne warsztaty w szkołach w zakresie np. praw dziecka, zmiany klimatu, transportu w ujęciu globalny czy międzykulturowości.

Są to również warsztaty i superwizje dla osób dorosłych – nauczycieli i nauczycielek, artystów i artystek czy rodziców. 

i międzykulturowa

Od wielu lat działamy międzykulturowo. Poznajemy i prezentujemy różne grupy etniczne. Promujemy tolerancję, poszanowanie praw człowiek i dziecka, empatyczne współdziałanie niezależnie od pochodzenia, wyznania, sytuacji materialnej czy wieku.

● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja
Scroll to Top