FAE Foundation

Dorośli

Możecie z nami się spotkań na indywidualnych sesjach superwizyjnych i coachingowych z zakresu pełniejszego rozumienia swojej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, ale też szukając głębszego połączenia z samym sobą, przyrodą i otaczającymi nas ludźmi. 

Prowadzimy warsztaty z zakresu kreatywnej pracy z dziećmi i młodzieżą w duchu szacunku i odpowiedzialności, a także szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek o prawach dziecka, sprawiedliwości klimatycznej, odpowiedzialnej turystyki, zrównoważonego transportu itp. 

Przygotowujemy dorosłych do wspierania dzieci w procesach radzenia sobie z trudnymi emocjami. Przygotowujemy grunt pod pracę w grupach międzykulturowych, a także do pracy w grupach inkluzunych. 

Culpeer Digital – to międzynarodowy projekt skupiony się na edukacji rówieśniczej i treningu dla edukatorów.

Scroll to Top