FAE Foundation

Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja została założona w 2020 roku przez osoby profesjonalnie działające w sektorze organizacji pozarządowych, z kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji, współpracy globalnej, edukacji globalnej, wielokulturowości, kultury i sztuki, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacji i kultury na całym świecie.

Łączy nas podobna wizja świata i pasje.Wierzymy, że pokojowe i zrównoważone życie na planecie Ziemia jest możliwe, dlatego poprzez działania Fundacji zapraszamy do wspólnego poszukiwania empatycznego kontaktu ze sobą, otaczającymi nas ludźmi i przyrodą.

Misja

Wspólnie budujemy i poszukujemy empatycznego kontaktu z otaczającymi nas ludźmi , samym sobą , przyrodą .
Niezależnie od pochodzenia , kultury , wyznania działamy w przyjaźni - poprzez sztukę i edukację.
Dzięki temu możemy wspólnie wzrastać oraz tworzyć przyjazny i bezpieczny świat dla dzieci , dorosłych , naszej planety .

Przyjaźń

Łączymy pracę z serdecznymi relacjami między sobą, działamy w trosce i przyjaźni z naturą – mędzygatunkowo oraz dziećmi i młodzieżą – międzypokoleniowo.

Sztuka

Tworzymy piękno, które potrafi uzdrawiać, wzmacniać i chronić. Różne formy sztuki – teatr, taniec, film, muzyka, czy stuki wizualne, to nasze główne narzędzia działania.

Edukacja

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dbając o proces, cierpliwie osiągając efekt. Posługujemy się modelami edukacji takimi jak edukacja: rówieśnicza, międzykulturowa, globalna i nieformalna.

● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ● Zobacz nasze działania i ofertę ●
Scroll to Top