FAE Foundation

Zostań wolontariuszem

Każdy człowiek jest częścią natury. Każdy dorosły był dzieckiem. 

Wierzymy, że nasze działania przyczyniają się do budowania równościowych i solidarnych relacji między dziećmi i dorosłymi oraz ludźmi i naturą pozwalając na pokojowe współistnienie wszystkich istot na Ziemii. 

Zaczynamy od siebie, dlatego prowadzimy naszą Fundację w oparciu o demokrację i wspólne dla nas wartości takie jak troska o relacje, uczciwość i otwartość na różnorodność oraz dbałość o więź ze środowiskiem naturalnym. 

Tworzymy programy edukacyjno-artystyczne i ekologiczne budujące silne i solidarne wspólnoty dorosłych i dzieci, w Polsce i na świecie. Młodzi ludzie uczą się świadomie, aktywnie i w sposób demokratyczny współdecydować o zmianach i zrównoważonym rozwoju swoich społeczności, a ich głos jest ważny w dialogu z dorosłymi. Wspólnie, w szacunku i wzajemnej akceptacji realizujemy swoje marzenia z troską o środowisko naturalne, prawa dziecka, globalną sprawiedliwość i dobro przyszłych pokoleń.

Scroll to Top