FAE Foundation

Projekty

Międzynarodowy projekt arystyczno - edukacyjny

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży (w wieku 9 – 16 lat) z całego świata, mający na celu stworzenie platformy i możliwości dla uczestników i uczestniczek, do wymiany i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań w atmosferze partnerskiego uczenia się i modelu edukacji rówieśniczej – inicjatywa mająca na celu integrację międzykulturową w myśl idei „dzieci uczą dzieci”.

Podobno słonie (z francuskiego: l’éléphant) to najbardziej pokojowe, mądre i przyjacielskie istoty na ziemi. Zupełnie jak dzieci! (z francuskiego: l’ enfant). I właśnie to połączenie dało nam podstawę do określenia symboliki naszego przedsięwzięcia.

Zobacz więcej na stronie projektu: www.lelenfant.org

Festiwal filmowy

AfryKamera jest pierwszym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej festiwalem filmowym, który promuje kino afrykańskie, a także największą w Polsce imprezą poświęconą kulturze kontynentu. Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja współtworzy festiwal wraz z głównym organizatorem – Fundacją FilmGramm oraz Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Zobacz więcej na stronie:

Europejski Tydzień Mobilności

Europejski Tydzień Mobilności we Wrocławiu organizowany przez organizacje członkowskie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Fundację Przyjaźń Sztuka Edukacja oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy, FEPS, Fundacja V4Sport, Wrocławska Fundacja Filmowa, Fundacja Proces Ciągły / Bike Days Festiwal Filmów Rowerowych, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ― Koło Wrocławskie oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław: www.wroclaw.pl

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania sposobów na odzyskanie miasta!

Zobacz więcej na stronie: mobilityweek.eu

Edukacja międzykulturowa i rówieśnicza w formacie cyfrowym - w ramach programu Erasmus+

Projekt CULPEER DIGITAL wprowadza podejście cultural peer learning – rówieśniczej edukacji międzykulturowej,  jako cyfrowe metody pedagogiczne do wykorzystania we wspólnych działaniach wymiany wirtualnej z grupami kulturowymi z Globalnego Południa na rzecz edukacji globalnej. Projekt realizowany przy współpracy z NGO z krajów: Niemcy, Słowenia, Włochy, Grecja, Bułgaria.

Zobacz więcej na stronie:

● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja ● Przyjaźń ● Sztuka ● Edukacja
Scroll to Top